Soutěžte s portálem staremapy.cz

14.12.2018 10:39|příspěvkové organizace

Po přechodu na novou verzi georeferenčního nástroje a přípravě nové dávky nezpracovaných map jsme pro dobrovolníky zapojené do projektu na portálu staremapy.cz nachystali další kolo soutěže o hodnotné ceny. 

 

 

Tentokrát jsme jako cenu pro trojici nejaktivnějších soutěžících připravili jedinečné puzzle o sto šedesáti dílcích, na kterém je zachycena Müllerova mapa Moravy z roku 1716. Tuto cenu získají tři dobrovolníci, kteří v období od 20. prosince 2018 do 28. února 2019 na mapách správně propojí nejvíce shodných bodů. Pro další informace viz https://www.staremapy.cz/vysledky-souteze/.

Projekt Staré mapy již více než pět let napomáhá lepšímu zpřístupnění historických map široké veřejnosti. Staré mapy uložené ve sbírkách českých paměťových institucí, které v posledních letech procházejí digitalizací, jsou díky pomoci zapojených dobrovolníků opatřovány údaji o jejich geografickém umístění. Takto získaná data následně zjednodušují vyhledávání těchto map v katalozích a mezinárodních vyhledávacích databázích. Georeferencované mapy z Moravské zemské knihovny je možné najít prostřednictvím portálu OldMapsOnline.org

CO: Soutěž na portálu staremapy.cz
KDY: 20. 12. 2018 – 28. 2. 2018

 

Kontakt:
Mgr. Miloš Pacek
E: Milos.Pacek@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.