Nastavení cookies

Soutěž o nejkrásnější české knihy roku 2021 zahájena

16.11.2021 16:38|příspěvkové organizace

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlašují 57. ročník soutěže o nejlepší český knižní design. Nakladatelé, tvůrci i studenti mohou přihlašovat své knižní projekty vydané a vytištěné v České republice v uplynulém roce prostřednictvím online formuláře až do 28. února 2022.

 

Vizuální identitu nového ročníku soutěže navrhují grafické designérky Tereza Hejmová a Adéla Svobodová, které v loňském ročníku získaly první místo za katalog Móda v modré o tradici indiga v českém a japonském textilu (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2020). Nejkrásnější knihy se hodnotí v sedmi základních kategoriích podle žánrů, samostatné ocenění získávají také studentské projekty, výjimečně polygraficky zpracované publikace, nelepší ilustrace a další. V porotě, která se dělí na část výtvarnou a technickou, zasedají čeští i zahraniční odborníci z oblasti grafického designu, teorie a historie umění, umělci i polygrafové.

Zasedání odborné poroty a zveřejnění nominací aktuálního ročníku se uskuteční v březnu, slavnostní ceremoniál a vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2022. Nominované a vítězné knihy se poté stávají součástí putovní kolekce, která je vystavována na domácích i zahraničních výstavách, veletrzích a reprezentuje Českou republiku v soutěži o nejlepší knižní design světa (Best Book Design from all over the World).

Kategorie 

  • odborná literatura
  • krásná literatura
  • literatura pro děti a mládež
  • učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
  • knihy o výtvarném umění
  • katalogy
  • bibliofilie a autorské práce
  • studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol


O soutěži
V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Památník národního písemnictví organizuje soutěž pravidelně od roku 1965.Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažerka
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.czwww.muzeumliteratury.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.