Slavnostní galavečer k 10. výročí přístupu ČR k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví

22.10.2019 13:41|ministerstvo

Dne 24. října 2019 se uskuteční v brněnské Redutě Slavnostní galavečer k 10. výročí přístupu ČR k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tímto aktem byla v roce 2009 významně posílena péče o dosud opomíjenou součást kulturního dědictví v ČR a díky tomu se za uplynulé období rozvinula velmi plodná a účinná spolupráce v oblasti péče o nehmotné kulturní dědictví na úrovni veřejné správy, odborných institucí i samotných nositelů tradic.

 

Hlavním organizátorem večera je Národní ústav lidové kultury, akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury.  Součástí večera bude komponovaný pořad prezentující prvky tradiční lidové kultury, které byly v uplynulých 10 letech zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO:  Jízda králů na Slovácku, technologie výroby Modrotisku, Sokolnictví, Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, České a slovenské loutkářství, Slovácký verbuňk. Všem nositelům prvků, které byly dosud zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ĆR bude v rámci večera předán pamětní list k tomuto výročí.

Bližší informace zde.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.