Sklo nás spojuje!

15.03.2019 18:20|příspěvkové organizace

Za 36let existence se Mezinárodní sklářské sympozium/International Glass Symposium (IGS) Nový Bor stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností v oboru zpracování skla.

 

Na jediném místě a ve stejném čase se v pravidelných tříletých intervalech schází špičkoví sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích i rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili své tvůrčí myšlenky. V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze jsou k vidění výsledky zatím posledního XIII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia, které se uskutečnilo loni v říjnu. 

Každé setkání sklářů a výtvarníků z různých částí světa přináší kromě zajímavých výsledků práce i příležitost ke společné práci, výměnu zkušeností,názorů a získání nových kontaktů. Unikátnost této výstavy spočívá nejen v tom, že vystavené exponáty vznikají ve velmi krátkém čase vymezeném na tvorbu po dobu konání sympozia přímo v Novém Boru, ale i v tom, že vedle sebe vystavují umělci zvučných jmen i studenti uměleckých škol, ale v posledních letech i umělci, kteří si chtějí práci se sklem vyzkoušet. V tomto ročníku to byl hudebník Ivan Mládek.Návštěvník tak získává možnost srovnání kreativity umělců různých generací, z různých destinací, tvořících různými technikami i kombinacemi různých materiálů. První prezentace výsledků je vždy ve Sklářském muzeu v Novém Boru, kdy předměty jsou ještě „horké z pece“. Pro UPM byl připraven již výběr exponátů. 

Z historie Mezinárodního sklářského sympozia

První setkání International Glass Symposium (IGS) v Novém Boru se datuje rokem 1982, kdy poprvé novoborský Crystalex pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné ideje. IGS se pak konalo v tříletých intervalech nepřetržitě:v letech 1982 – 2006 byl pořadatelem osmi ročníků sympozia Crystalex Nový Bor, roku 1994 se pořadatelství sympozia pod názvem Glass Ambitions 94ujaly firmy Egermann s.r.o. a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o. Počínaje rokem 2009  se role hlavního pořadatele ujalo město Nový Bor spolu s partnery z řad místních výrobců a také Vyšší odborná škola sklářská, Střední škola Nový Bor a Sklářské muzeum Nový Bor. I následující ročníky se uskutečnily díky kolektivnímu spolupořadatelství sklářských firem, muzea a škol s městem Nový Bor v čele.  

Od roku 1982 se na sympoziu vystřídalo na šest set výtvarných umělců z domova i ze zahraničí. V průběhu tvorby, která by nebyla možná bez úzké spolupráce s místními sklářskými mistry, představili odborné i laické veřejnosti svou práci. Vedle předních sklářských umělců z celého světa mohli návštěvníci vidět „v akci“ zejména místní špičkové foukače, brusiče, rytce, formaře a tím práci firem, které je zaměstnávají. Práce se sklem představuje náročné řemeslo, které nelze zvládnout bez vnitřního zaujetí, a jeho mistři stále dbají na udržení živé tradice, aby zajistili budoucnost mimořádného fenoménu s názvem České sklo. Mezinárodní sklářské sympozium Nový Bor je svým založením unikátní akcí a stává se svým rozsahem i obsahem jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu i v mezinárodním měřítku.  Umožňuje to především vysoká  koncentrace technologií a firem v oblasti sklářství v jedné tradiční lokalitě s historickou tradicí.

Za uplynulých třináct ročníků sympozia přivítal Nový Bor řadu význačných osobností spojených se sklem. Pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí, které si sklářští výtvarníci vysocecení.

Hlavním pořadatelem XIII. IGS 2018 bylo Město Nový Bor ve spolupráci se sklářskými firmami, odbornými školami a Sklářským muzeem Nový Bor a ve spolupráci s odbornou složkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

XIII. Mezinárodní sklářské sympozium Nový Bor – IGS 2018
Sklo nás spojuje!
Město Nový Bor, hlavní pořadatel
ředitel sympozia starosta města Jaromír Dvořák
hlavní kurátor Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová

PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.