Situace v Národní galerii Praha měsíc po změně vedení

03.06.2019 15:14|příspěvkové organizace

Ivan Morávek, pověřený vedením Národní galerie Praha, přináší po šesti týdnech ve funkci první komplexní zhodnocení situace v instituci. NGP pokračuje v nastaveném výstavním plánu, za klíčové považuje Morávek její odpolitizování a hospodářskou stabilizaci.

 

„Národní galerii je potřeba hospodářsky a personálně stabilizovat. Výstavní program a kontinuita jejího směřování pro letošní rok jsou zaručeny. Mým hlavním úkolem je zajistit vyrovnaný rozpočet a hospodářskou stabilitu. Budu se snažit, co nejdříve odpolitizovat NGP od ‚kauzy Fajt‘ a otevřít širokou diskuzi s odborníky o modelu jejího fungování a celkové struktury do budoucna. Směrem k zahraničním partnerům je potřeba vyslat signál, že NGP je suverénním a spolehlivým partnerem pro prohloubení další budoucí spolupráce. NGP potřebuje zdravou a pevnou základnu pro realizaci důležitých strategických kroků a rozhodnutí, které se týkají nejen rekonstrukce Veletržního paláce, ale jejího konkurenceschopného fungování v 21. století,“ říká nový pověřený ředitel NGP Ivan Morávek. 

Hospodářská stabilizace a odpolitizování instituce
Od 15. dubna probíhala v NGP veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury ČR, jejíž výsledky ministerstvo zveřejnilo před více jak týdnem. Paralelně probíhal pod vedením Ivana Morávka také audit interní. 

„Současnou situaci hodnotím na základě interního auditu jako značně nepříznivou. Saldo mezi závazky pro rok 2019 a reálnými zdroji činí více než 30 milionů korun. Bude proto potřeba instituci řídit velmi efektivně a hospodárně a kde to bude možné také maximálně snižovat náklady. Po prvním seznámení s institucí si jsem jist, že tu je pro to dostatečný prostor. Zásadním problémem mého předchůdce bylo, že nevytvořil strukturu řízení instituce, a to nejen ekonomicko-finanční, ale i směrem k produkci jednotlivých výstavních projektů. Typicky negativním příkladem jsou projekty jako byla například výstava indického pokladu. Navzdory tomu, je pro NGP hlavním cílem maximální dodržení výstavního programu pro zbytek roku 2019. V tuto chvíli jsme přistoupili k dílčí změně, kterou je posun výstavy Milana Grygara na příští rok. Mám-li se vyjádřit k veřejnosprávní kontrole MK ČR, jednalo se v první řadě o kontrolní zjištění týkající se dodržování zákonů a pravidel rozpočtové kázně ze strany vedení NGP a vyvození souvisejících právních důsledků – tedy témat, která bezprostředně nesouvisí s institucí jako takovou,“komentuje situaci Ivan Morávek.

Pověřený generální ředitel vnímá dění posledních týdnů v Národní galerie především jako politickou kauzu: „‚Kauza Fajt‘ je politickou kauzou a je žádoucí ji nadále nespojovat s vlastním fungováním a dalším směřováním NGP. Její další medializování a spekulace ohledně způsobu a důvodů odvolání Jiřího Fajta naši instituci zbytečně poškozují a vytvářejí dojem nestability. Na tomto místě bych chtěl apelovat na novináře a média, aby více reflektovali náš výstavní program a další aktivity, jako je například letní program Anežka LIVE!, a byli trpěliví s nastavením řádné struktury managementu řízení instituce, který by měl minimalizovat riziko jejího budoucího řízení jako ‚one man show‘.“

NGP v nejbližších měsících
V červnu zahájí Národní galerie očekávanou výstavu Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard. Ta v paláci Kinských představí díla nejvýznamnějších impresionistických osobností, jako jsou Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir nebo Camille Pissaro. K vidění budou ale také výtvarné přesahy k dalším uměleckým tendencím od Eugèna Delacroix, Gustava Courbeta, Paula Cézanna nebo Paula Gauguina. Pokračovat bude letní program v Klášteře sv. Anežky České – Anežka LIVE!. V polovině měsíce proběhem ve Veletržním paláci Mini-sympozium „Bauhaus a funkcionalismus“, které NGP připravila v rámci letošního stého výročí založení Bauhausu.

V druhé polovině července pak NGP naváže dalším významným bodem letošního výstavního programu. Retrospektivní výstava ve Veletržním paláci představí v českém prostředí vůbec poprvé dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho.

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.