Show ÚDIF – Komenského fyzika

01.12.2017 12:43|příspěvkové organizace

Pilotní setkání Komenského fyzika? v rámci projektu Vědecká hračka 17. století je připravováno na sobotu 2. prosince 2017 do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. 

 

Již ve 13 hodin je zde očekávána první skupinka žáků a skautů na setkání s fyzikou a jejími divy v režii brněnské skupiny ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky) pořádající populárně-naučné přednášky s ukázkami experimentů úspěšně již 10 let. Spolek vznik při Masarykově univerzitě v Brně a jak sám tvrdí – „krotí světlo, vrtá do všeho, fascinuje přírodou, tvaruje vzduch…“ Co ze svého repertoáru představí tentokrát v brodském muzeu, ukáže až předběžné setkání dětí a dospělých na ukázkách experimentů, jež se tematicky dotýkají doby Komenského a které by měly v muzeu zaujmout v budoucnu své pevné místo v rámci doprovodného programu ke stálé expozici muzea Komenský lidstvu. Název pro doprovodný program Vědecká hračka 17. století evokuje Komenského Školu hrou a zároveň dobu Komenského života, jejíž vědeckou progresivitu Komenský tak intenzivně vnímal (Galilei, Kepler, Newton, Leibniz).

Program proběhne v novém sále Informatoria, které bylo v rámci I. etapy revitalizace muzea pro veřejnost otevřeno v rámci letošních Dnů Komenského 2017.

Video:
Komenský a přírodní vědy – přednáška prof. Pavla Flosse (muzeum, 30. 3. 2017)

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.