Setkání vedení ministerstva kultury s předsedy a zástupci odborových svazů v kultuře

04.10.2018 13:49|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk, předseda ČMKOS Josef Středula a  náměstci MK Kateřina Kalistová a Alois Mačák uspořádali setkání se zástupci odborových svazů v kultuře.

 

Setkání mělo zejména za cíl prohloubit dialog mezi sociálními partnery. Zástupci odborových svazů pracovníků v kultuře z celé ČR diskutovali o podrobnostech návrhu rozpočtové kapitoly 334 (Ministerstvo kultury) na rok 2019; tématem bylo krom jiného navýšení platů zaměstnanců působících ve státních příspěvkových kulturních organizacích a vliv tohoto zvýšení na organizace, jejichž zřizovatelem jsou kraje či obce. „Je třeba stále zdůrazňovat, že platy pracovníků v kultuře jsou dlouhodobě hluboko pod celostátním průměrem, a patří k našim hlavním úkolům tuto palčivou situaci změnit k lepšímu,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce živého umění MK Kateřina Kalistová.

Vedení ministerstva si uvědomuje nutnost i užitečnost prohlubování sociálního dialogu, a proto uspořádalo první setkání v tak širokém spektru zhruba 100 účastníků ze všech koutů Česka,“ uvedl náměstek člena vlády Alois Mačák.

Jsem velmi rád nejen za otevřenou diskuzi se zástupci odborů, ale i za pro nás velmi důležitou zpětnou vazbu. Tato setkání budeme pořádat určitě alespoň dvakrát ročně, abychom zjistili, co kde odborníky v kultuře trápí a v čem potřebují pomoci,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.