Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

15.08.2019 13:21|příspěvkové organizace

Od 16. do 25. srpna 2019 se v malebném městě Šumperku uskuteční Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2019, kde se každoročně setkávají mladí lidé z celé republiky s aktivním zájmem o divadlo.

 

Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů a dalšími akcemi. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 24. 8. 2019 v 19 hodin společným vystoupením všech tříd.

V letošním roce proběhnou v Šumperku následující dílny: 

Třída A - Pohyb v herectví a schopnost improvizace
Lektor: TOMÁŠ KASPRZYK – mim, pedagog a bubeník s oblibou v dramaturgii
Pohybové a herecké improvizace, práce s prostorem. Tělo a jeho umístnění v prostoru. 

Třída B  - Site-specific v knajpě DÍLNA 21+ 
Lektorka: TEREZA VOLÁNKOVÁ – herečka s občasnou režijní a pedagogickou tendencí
Autorská dílna tvořící metodou site-specific. Workshop bude obsahovat také větší než stopové množství loutkového divadla a objektové animace. 

Třída G - TÉMA: SVOBODA
Lektor: PATRIK LANČARIČ– slovenský divadelní a filmový režisér
Autorské divadlo, princip kolektivní tvorby. Pokusíme se v divadelním prostoru zhmotnit pojem SVOBODA. Svoboda je velmi široký pojem, a protože má pro člověka zásadní význam, její obsah se také různě mění. 

Třída VKK - Téma: KLICPERA 
Lektor: VÁCLAV KLEMENS – režisér a pedagog
Třída zaměřená především na herectví bude v praktickém inscenačním procesu zkoumat, zda Václav Kliment Klicpera, tento zaprášený autor české veseloherní klasiky, ještě pořád může z jeviště bavit nejen diváky, ale i samotné herce.

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA pod záštitou Ministerstva kultury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.

 

Kontakt: 
Alena Crhová

NIPOS
útvar Artama 
T: 604 569 781
E: crhova@nipos.cz

Karel Tomas
NIPOS
T: 603 480 111
E: tomas@nipos.cz

Josef Dušek
NIPOS
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.