Šest instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky Světlem oživí Arcidiecézní muzeum

25.04.2019 10:11|příspěvkové organizace

Václav Cigler a Michal Motyčka vizuálně vstupují do unikátního prostředí Arcidiecézního muzea Olomouc výtvarnými instalacemi tvořenými vodou, světlem a sklem, které odkazují k historickému vědomí místa i ke způsobu našeho vnímání přítomnosti i minulosti. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 25. dubna v 18.30 hodin. 

 

Propojení světlempodobně jako pohled z kosmického prostoru naznačuje nejen vizuální, ale i duchovní osu příběhu zabývajícího se hledáním nových obsahů v mnohovrstevnatém prostoru barokní kaple postavené na románské okrouhlé věži v areálu Olomouckého hradu. Výtvarné instalace jsou autory vnímány jako společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce. Světlo a voda tvoří nadčasové principy či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních stereotypů, utvářejí novou skutečnost a prostřednictvím spoluúčasti diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují prožívat prostor Arcidiecézního muzea novým a ozvláštněným pohledem. 

V nejnižším prostoru původní románské věže vyvolává pocit hlubiny instalace Čeřená hladina evokující studnu. O patro výš, v Klenotnici, bude umístěn objekt ve tvaru koule nazvanýStředtvořící těžiště celé instalace, ale i místa, které bylo výchozím bodem pro historickou strukturu urbanismu města. Vertikálně výtvarnou intervenci umocňuje plastika z čirého optického skla nazvaná Jákobův žebřík, která je zavěšená v kapli svaté Barbory. Symbolicky jako alegorie zápasu, usmíření a slibu nás propojuje s nebem a tvůrčími body vesmíru“ vysvětluje kurátorka Jana Šindelová.

Další tři intervence čekají na návštěvníky v prostoru gotické křížové chodby dómu sv. Václava v podobě neonového nápisu Jsem, instalace v kapli sv. Jana Křtitele nebo například Zrcadlový kříž v Rajské zahradě. „ Symbolický kříž se stává pochozí lávkou mezi převýšenými záhony s bylinami a studnou, ozvláštňuje a světelně obměňuje podle denního světla a počasí prostředí Rajské zahrady. Vizuálně vytváří skleněný kříž ležící na zemi koláže a příběhy zachycující obrazy návštěvníků i nebe, a dále prochází stěnou skrze ambit přiléhající ke katedrále sv. Václava, kde se stává součástí prostoru určeného pro meditaci,“ vysvětluje spoluautor výstavy Michal Motyčka.

Umělecké intervence v Arcidiecézním muzeu navazují na výstavu kreseb Václava Ciglera v olomouckém Muzeu moderního umění. Od 6. června připravujeme pokračování velkorysého projektu výtvarných intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvané Zvnějšněnív obrazárně Arcibiskupského zámku a Květné zahradě v Kroměříži. 

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282 
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz
web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.