Senioři píší Wikipedii v Moravské zemské knihovně

14.02.2018 13:01|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna spolupracuje se spolkem Wikimedia Česká republika.

 

Již od roku 2016 funguje spolupráce mezi Moravskou zemskou knihovnou a spolkem Wikimedia Česká republika – českou pobočkou nadace Wikimedia provozující největší internetovou encyklopedii Wikipedie. Spolupráce započala v Moravské zemské knihovně cyklem tří přednášek vedených brněnskými wikipedisty Markem Blahušem a Michalem Špačkem. Posluchačky a posluchači byli blíže seznámeni s fungováním a cíli Wikipedie a s možnostmi, jak se mohou do její tvorby sami zapojit. Cyklus měl za cíl nejen seznámit veřejnost s projektem Wikipedie, ale zároveň ji nalákat na pravidelné kurzy editace. A tak se od léta 2016 pravidelně v Moravské zemské knihovně konají Kurzy psaní Wikipedie.

V kurzech se zájemci učí, jak do internetové encyklopedie doplňovat to, co v ní dosud chybí, ale mělo by v ní být. „Celá Wikipedie totiž vznikla činností dobrovolníků, kteří se na tomto velkém shromaždišti vědomostí dělí o informace s veřejností i mezi sebou navzájem,“ říká Marek Blahuš ze spolku Wikimedia Česká republika.

Po čtyřech kurzech psaní Wikipedie se organizátoři rozhodli svou činnost zaměřit pouze na seniory. Díky svým celoživotním znalostem a dostatku času mají právě senioři velký potenciál obohatit internetovou encyklopedii Wikipedie o spoustu užitečného obsahu. A tak sei Moravská zemská knihovna zapojila do projektu Senioři píší Wikipedii. Tento projekt inicioval a sám podpořil profesor Jan Sokol, který je dlouholetým wikipedistou. Projekt Senioři píši Wikipedii má jak vzdělávací, tak i sociální rozměr.

Moravská zemská knihovna pro kurzy poskytuje zázemí v podobě vybavené počítačové učebny, informačních zdrojů ze svého fondu, propagaci kurzů a organizační zabezpečení.
A lektoři ze spolku Wikimedia ČR dodají obsah a lektorské vedení kurzů.

Od roku 2016 prošlo všemi kurzy uskutečněnými v Moravské zemské knihovně celkem 47 účastníků.

Novinkou je také Klub Wikipedie, ve kterém si návštěvníci rozšiřují znalosti v oblasti editace wikipedistických hesel pod vedením Jiřího Rambouska z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU a dalších zkušených wikipedistů.

 

Kontakt:
PhDr. Soňa Šinclová

Sekretariát
T: 541 646 101
E: Sona.Sinclova@mzk.cz
 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.