Seminář o aktuálních tématech autorského práva - 26. dubna 2019

11.04.2019 10:29|příspěvkové organizace

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví pořádá samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury seminář o aktuálních tématech autorského práva. 

 

Obsahem semináře budou informace o tématech projednávaných ve Světové organizaci duševního vlastnictví a o novele autorského zákona přijaté Parlamentem ČR v únoru 2019.

Seminář se koná dne 26. dubna 2019 od 10 do 12 hod., v sídle Ministerstva kultury, v Konírně Nostického paláce (Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana), je určen veřejnosti, vstup zdarma.  

Přihlášky na seminář možno zasílat e-mailem na adresu pavlina.navratilova@mkcr.cz nejpozději do 24. dubna 2019. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek i před tímto datem, dojde-li k naplnění kapacity sálu dříve.
 

Samostatné oddělení autorského práva

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.