Sedmdesát let časopisu Čtenář

01.10.2018 17:30|příspěvkové organizace

Dne 25. 9. 2018 byla v prostorách Ministerstva kultury v přízemí Nostického paláce otevřena výstava věnovaná 70 letům nejstaršího celostátního kontinuálně vydávaného knihovnického časopisu v České republice, který v současnosti vychází s grantovou podporou Ministerstva kultury. Výstava potrvá až do 30. 11. 2018.

 

Svými dosud téměř 25 000 publikovanými stránkami je Čtenář kronikou svého oboru od roku 1949. Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů a velikostí v rámci celé České republiky, je publikační platformou pro prezentaci pracovníků knihoven různých typů před odbornou veřejností a součástí soustavného vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků.

O vzniku celostátního knihovnického časopisu se rozhodlo na 1. sjezdu českých a slovenských knihovníků v květnu 1948 v Brně. Patnáctého února 1949 pak vyšlo první dvojčíslo časopisu Čtenář s podtitulem měsíčník pro práci se čtenářem. Podtitul se od vzniku periodika šestkrát změnil; od roku 1998 nese název Čtenář – měsíčník proknihovny. Za dobu existence titulu došlo ke zhruba deseti zásadním změnám vydavatele. Od roku 1993 ho vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Středočeského kraje; zpočátku v Nakladatelství a vydavatelství Panorama a posléze Academia, od února 2007 je jeho vydavatelem výhradním. Členy redakční rady byli jednak zástupci vydavatele a Ministerstva kultury či jiného orgánu státní správy, kam příslušela oblast kultury, jednak významní představitelé knihovnického oboru. Ve vedení redakce se dosud vystřídalo celkem sedm osob.

Výstava dále přibližuje grafickou podobu časopisu Čtenář, na níž se výrazně podepsali především grafičtí úpravci Miloslav Jágr (v letech 1960–1997) a Kateřina Bobková (od roku 1998). Po poněkud stereotypním vzhledu obálek v období 1961–1993 doznal jejich vzhled, zvláště od druhého desetiletí 21. století, výrazných změn. Podíleli se na nich významní výtvarníci (Miroslav Huptych, Michal Cihlář, Lukáš Fibrich), bylo využito také kreseb z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice nebo fotografických soutěží.

Od roku 2008 Čtenář existuje i v elektronické verzi (https://svkkl.cz/ctenar), naleznete ho rovněž na Facebooku.

 

Kontakt:
PhDr. Jaroslav Císař
šéfredaktor časopisu Čtenář
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641 | 272 01  Kladno
T: 312 813 154
M: 702 024 595
E: ctenar@svkkl.cz 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.