Šedesátá sedmá Loutkářská Chrudim

19.06.2018 13:07|příspěvkové organizace

Více než sto loutkových představení pro dětské i dospělé diváky, semináře, dílny pro veřejnost, přednášky a koncerty nabízí letošní festival Loutkářská Chrudim. Jeho 67. ročník začíná v pátek 29. června a končí ve čtvrtek 5. července. ​

 

Kromě devatenácti inscenací hlavního programu mohou návštěvníci zhlédnout další tři desítky inscenací v inspirativním projektu Loutky ve veřejném prostoru. V jeho rámci bude možné sledovat moderní podobu loutkového divadla a objevovat nové možnosti tohoto divadelního druhu, který je jednou z alternativ současného moderního umění a byl na konci roku 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.   

Chrudimskému festivalu loutkového divadla předcházelo jedenáct postupových přehlídek. Z nich vybraly odborné poroty a programová rada festivalu do hlavního programu devatenáct nejzajímavějších inscenací letošní sezony. Inspirativní část festivalu tvoří další tři desítky inscenací českých a slovenských nezávislých a statutárních profesionálních divadel jako například Malého divadla z Českých Budějovic, Naivního divadlo Liberec, Bratislavského bábkového divadla, IDDQD z Prahy, produkční skupiny DAMÚZA, Divadla b, Handa Gote či studentů pražské katedry alternativního a loutkového divadla DAMU nebo bratislavské umělecké školy. 

„Odborné semináře, které každoročně vedou profesionální umělci a špičkoví odborníci tvoří s diskusními kluby vzdělávací část festivalu. Jejím smyslem je rozšiřování praktických dovedností i teoretických vědomostí aktivních loutkářů,“upřesňuje odborný pracovník pro loutkářství Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a programový ředitel festivalu Michal Drtina. „Letošní rok je zlomový, protože všech dvěstě padesát míst v seminářích je plně obsazeno a musíme odříkat další zájemce. “

Ze zahraničních hostů Loutkářská Chrudim letos přivítá soubory z Finska, Francie a Slovenska. „Vynikající nonverbální inscenaci Block Thetre pro diváky od tří let uvede finská loutkoherečka Roosa Halme,“říká programový ředitel festivalu Michal Drtina a dodává: „Věříme, že diváky zaujme i inscenace Bratislavského bábkového divadla, která reflektuje život v Československu padesátých let nebo Loutkoviště, které celé nedělní odpoledne bude za divadlem Karla Pippicha provozovat Waxwing company.“ 

Pestrou nabídku Loutkářské Chrudimi rozšiřuje bohatý doprovodný program, který kromě odborných přednášek o loutkovém divadle tvoří otevřené loutkářské a výtvarné dílny pro veřejnost, koncerty a výstavy. Aktuální program najdete na internetových stránkách festivalu www.loutkarskachrudim.cz.

Celostátní přehlídku amatérského loutkářství pořádají z pověření Ministerstva kultury České republiky NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci se Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář. Záštitu nad festivalem převzal Ministr kultury České republikyPhDr. Ilja Šmíd a osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Finančně se vedle ministerstva kultury podílí město Chrudim, Pardubický kraj, sponzoři i sami účastníci. Místním pořadatelem je Chrudimská beseda, kulturní zařízení města.

Kontakt: 
Michal Drtina
Obor loutkového divadla
útvar ARTAMA
T: 606 644 294
E: drtina@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
NIPOS
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.