SDÍLENÁ IMAGINACE – 16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

20.05.2019 10:39|příspěvkové organizace
Srdečně zveme učitele, rodiče i širokou veřejnost spolu s dětmi a mládeží k návštěvě výstavy SDÍLENÁ IMAGINACE! 

 

Výstava k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže je otevřena ve dnech 25. května – 7. června 2019 vždy 8–18 hod. v Galerii G18 a foyeru Vzdělávacího komplexu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670.


Originálně instalovaná výstava přináší vždy to nejzajímavější z oblasti výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídka nemá charakter soutěže. Jejím cílem je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce výtvarných pedagogů, muzejních edukátorů a lektorů s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, FHS a FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

 

Kontakt:
Mgr. Jana Randáková
útvar ARTAMA, dětské výtvarné aktivity
T: 778 702 496
E: randakova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.