Sasko a Česká republika podepsaly nominační dokumentaci

11.12.2017 14:01|ministerstvo

Ministr vnitra Markus Ulbig a Daniel Herman dnes v Drážďanech podepsali společnou  přeshraniční žádost „Montaregion Erzgebirge / Krušnohoří“ o zapsání na listinu Světového dědictví.

 

Na přípravě společné sasko-české sériové nominace se pracuje již od roku 2011. Do její přípravy jsou zapojeny nejen státní orgány, ale i orgány památkové péče obou zemí, dotčené kraje, přední odborníci a samotní občané a komunity této oblasti. Celá žádost se skládá z 22 komponent -  ze 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané statky se nyní reprezentují jako celek nejdůležitějších oblastí hornictví a epochy sasko-českého rudného hornictví. Funkčně mají souvislost a tvoří větší kulturní krajinu.

 „Montanregion Erzgebirge se svým vynikajícím kulturním dědictvím si zaslouží, aby se stal světovým dědictvím. Celý region v Sasku a v České republice na obou stranách hranice v oblasti Světového dědictví tímto uznáním získá. Projekt Světového dědictví je příkladem vynikající přeshraniční  spolupráce.  Jsem pevně přesvědčen, že tato společná německo-česká žádost bude úspěšná.“

Markus Ulbig, saský ministr vnitra

Daniel Herman při dnešním slavnostní podpisu nominace poděkoval všem za výbornou práci a vynaložené úsilí na tomto bilaterálním projektu, který navazuje na  staleté tradice soužití obyvatel krásné a svébytné krajiny.

“S potěšením proto připojuji svůj podpis pod dokumentaci, která prezentuje unikátní společné dědictví, a jsem přesvědčen, že na základě získaných zkušeností budou realizovány následné koncepční kroky, směřující k trvalému uchování a prezentaci tohoto kulturního bohatství. Dokumentace je úctyhodným dílem, opravdovou vědeckou studií o významné kapitole života Krušných hor, pro které žádné hranice naštěstí neplatí.”

Daniel Herman, český ministr kultury

Žádost bude prostřednictvím Ministerstva kultury předána Ministerstvu zahraničí a stálým zástupcům Spolkové republiky Německo, kteří jí v příštím roce doručí středisku Světového dědictví UNESCO. Nadnárodní sériovou nominaci kulturní krajiny „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ projedná Mezivládní výbor světového dědictví pravděpodobně na svém zasedání v roce 2019.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.