Sasko a Česká republika podepíší nominační dokumentaci „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“

06.12.2017 12:53|avíza

Ministr vnitra Markus Ulbig a Daniel Herman, ministr kultury České republiky, slavnostně podepíší 11. prosince 2017 ve 13,30 hodin v Drážďanech společnou sasko-českou nominaci kulturní krajiny pod názvem „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“.

 

Žádost o zápis na Seznam Světového přírodního a kulturního dědictví bude předložena Centru světového dědictví začátkem příštího roku.

Na přípravě společné česko-saské sériové nominace se pracuje již od roku 2011. Do její přípravy jsou zapojeny nejen státní orgány, ale i orgány památkové péče obou zemí, dotčené kraje, přední odborníci a samotní občané a komunity této oblasti. Celá žádost se skládá z 22 komponent, 17 na německé a 5 na české straně. Po podepsání bude žádost prostřednictvím konference Ministerstva kultury předána Ministerstvu zahraničí a stálým zástupcům Spolkové republiky Německo kteří žádost doručí středisku Světového dědictví UNESCO. 

Nadnárodní sériovou nominaci kulturní krajiny „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ projedná Mezivládní výbor světového dědictví pravděpodobně na svém zasedání v roce 2019.

Místem slavnostního podpisu nominace je Saské státní ministerstvo vnitra, místnost B 03 / Wilhelm-Buck-Str 2 / 01097 Drážďany.

Akreditace médií do 8. 12. 2017 na presse@smi.sachsen.de

Další informace získáte na http://bauen-wohnen.sachsen.de/27805.htm

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.