Sarkofág pro královnu

28.05.2019 17:01|příspěvkové organizace

Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. se završil už v loňském roce jeho osazením do poslední volné boční kaple v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Genezi mimořádného sklářského díla přiblíží projekt Sarkofág pro královnuv Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, který zahrnuje stejnojmenný dokumentární film, výstavu fotografií Pavla Štingla a přednášky Zdeňka Lhotského, odborníka na tavené sklo.

 

Cesta za unikátním a složitým objektem začala už před 15 lety, kdy si Její Výsost královna objednala sarkofág u dánského sochaře Bjørna Nørgaarda. „Sarkofág svou ikonografií, účelem, významem a v neposlední řadě i rozměrem překročil dosud známé hranice umělecké sklářské realizace, a to nejen v rovině vizuální a ideové, ale také technologické,“ napsala PhDr. Sylva Petrová v předmluvě ke knize, která zachytila vznik tohoto unikátního projektu.

Bjørn Nørgaard tavbu skleněného těla sarkofágu několik let bez úspěchu zadával sklářským hutím v Japonsku, Číně a USA, ale uspěl teprve u Zdeňka Lhotského, českého umělce, skláře, sklářského technologa a podnikatele, který se ve své podnikatelské aktivitě specializuje především na tavení objemných objektů. Tento servis poskytuje desítkám světových výtvarníků již od roku 1994 v proslulé dílně v Pelechově u Železného Brodu, kde vznikaly od 50. do počátku 90. let všechny tavené plastiky i rozměrné realizace do architektury ikonické dvojice Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.„Přesto se tato prestižní zakázka utavení sarkofágu stala historickým mezníkem v činnosti profesně zkušeného pelechovského střediska. S něčím takovým jsme se zde dosud nesetkali,“ říká Zdeněk Lhotský.

Na přelomu let 2014 a 2015 mohlo studio začít první zkušební tavby, stanovovat křivky tavení a chlazení. Na výrobě se podílelo kromě Zdeňka Lhotského dalších čtrnáct lidí zaměstnaných ve studiu. Čtyřtunový skleněný objekt začal vznikat ze šesti skleněných částí. Každý kus vážil po utavení zhruba 900 kilogramů, z nichž se 200 kilogramů odřezalo a odbrousilo. Po utavení musel každý z kusů zůstat několik měsíců v peci, aby dostatečně vychladl a neměl vnitřní pnutí. Postup prací autor návrhu kontroloval v průběhu výroby zhruba v pěti návštěvách. 

O procesu vzniku unikátního skleněného díla vznikl celovečerní dokument Pavla Štingla a kameramana Miroslava Janka Sarkofág pro královnu, který je v současné době jeho jediným obrazem. Mimořádné dílo je totiž sice instalováno, ale obaleno dřevěnou etují čeká, až se naplní jeho poslání. Film bude uveden v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze vůbec poprvé.

Bjørn Nørgaard (* 1947)
Výrazně ovlivnil uměleckou scénu v Dánsku, a to jak prostřednictvím svých happeningů, tak soch realizovaných ve veřejném prostoru v různých dánských městech. Mezi jeho největší úspěchy patří spolupráce s dánským královským dvorem.

https://bjoernnoergaard.dk/

Zdeněk Lhotský (* 1956)
Český umělec a designér, který získal mezinárodní renomé mimo jiné tím, že se ujal zanikajícího střediska taveného skla na Pelechověu Železného Brodu. Stal se světoznámým technologem a realizátorem projektů v taveném skle. Pracuje pro přední umělce a investory. Je autorem nových technik tavení skla.

https://www.lhotsky.cz/

Pavel Štingl (* 1960)
Vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Počátkem 90. let zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů, oceněných na mnoha festivalech. Ve vlastní produkční společnosti K2 jako producent a režisér zrealizoval několik dokumentárních cyklů a koprodukčních dokumentů. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění.

http://www.k2films.eu/cz/filmy/sarkofag-pro-kralovnu/o-filmu

Doprovodný program:
6. 6., 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu, 19 h přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu 
7. – 9. 6., vždy v 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu 
10. 6., 17.30 h autorská projekce filmu Sarkofág pro královnu
11. 6., 17. 30 přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu
12. 6., 17.30 h autorská projekce filmu Sarkofág pro královnu s úvodem o natáčení sběrných snímků o zrodu uměleckých děl
13. 6., 17.30 přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu
14. – 15. 6., vždy v 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu

Vstup na výstavu volný, vstup na přednášku nebo projekci 50 Kč.
 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
Česká republika
T: + 420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz
www.facebook.com/upmpraha/
www.upm.cz
www.czkubismus.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.