Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí do výběrového dotačního řízení z programu ISO v roce 2019 v částech A/, B/ a D/

13.11.2018 10:50|ministerstvo

Termín uzávěrky je prodloužen do 30. listopadu 2018.

 

Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.

Bližší informace jsou k dispozici v rubrikách Granty a dotace.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.