„Šalba smyslů“ aneb Dny Komenského 2018

21.03.2018 13:11|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě připravuje ve dnech 21.–28. března 7. ročník akce Dny Komenského 2018. Letošní téma je Šalba smyslů. 

 

Akce nabízí celou řadu programů, zaměřených převážně na pedagogiku. Nechybí ovšem ani odborná komeniologická přednáška a Divadlo Víti Marčíka, které představí jeho inscenaci Labyrint světa (24. 3.) – představení jednoho herce, vyprávěné za pomoci loutek a kulisy.

Prvním pořadem je večer věnovaný výchově a vzdělávání Z lavic do života, který je zasazen do neformálního prostředí uherskobrodské umělecké kavárny Café Club (21. 3., 18.00). Učitelé (především ze zdejšího gymnázia) a studenti zde představí veřejnosti své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci celorepublikových a mezinárodních projektů. „Science show“ pro žáky a studenty se premiérově představí o den později pod názvem Úžasné divadlo fyziky – ÚDIF. Program byl vytvořen pro naše muzeum a těží z poznatků vědy 17. století (22. 3. od 9.00 v muzeu). Další zážitkově vzdělávací program nese název Po stopách Komenského a je určen žákům
5. tříd ZŠ (26. a 27. 3.).

Intelektuálně, duchovně a umělecky vyvrcholí Dny v pátek a sobotu. „Komenského program nápravy lidských věcí a dnešek“ je přednáška současného významného českého komeniologa prof. Pavla Flosse, doplněná ukázkami z rozhlasového pořadu. Je začleněna do programu Komenského katedra. Jeho součástí je také „zábavné odhalení z Komenského života – Tři bratři Komenští“ (pátek 23. 3.). Tradiční součástí Dnů Komenského je i letos ekumenická Bohoslužba v československém husitském kostele v Uherském Brodě (sobota 24. 3.), po níž následuje ono divadelní představení Labyrint světa, v němž zcela v duchu letošního tématu „Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci“. Letošní programy uzavírá den otevřených dveří muzea v rámci Dne narození Jana Amose Komenského 2018 (426. výročí – 28. 3. 2018).

Finanční podporu Dnům Komenského poskytuje Ministerstvo kultury ČR.

Program - Dny Komenského 2018
 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.