Nastavení cookies

Rok 2022 ve znamení literárního překladu

12.01.2022 13:29|příspěvkové organizace

České literární centrum se v roce 2022 zaměří na literární překlad. Cílem je ještě více zintenzivnit podporu překladatelů (zahraničních i domácích) a zvýšit povědomí o jejich práci a poslání. 

 

Řada aktivit se bude vztahovat k Mezinárodnímu dni překladu (30. září) i k předsednictví České republiky Radě EU ve druhé polovině roku 2022.

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, se od svého vzniku v roce 2017 věnuje propagaci české literatury v zahraničí, a zejména pak v zemích západní, střední a jižní Evropy. Dlouhodobě podporuje zahraniční překladatele české literatury a bohemisty – za pět let existence pro ně například zorganizovalo již téměř sto rezidenčních pobytů v Praze a Brně. 

„V rámci aktivit vztahujících se k Mezinárodnímu dni překladu ČLC podpoří překladatelské workshopy, debaty o překládání a autorská čtení za účasti překladatelů na půdě zahraničních i českých univerzit a veletrhů, mj. i na Světě knihy v Praze. Překladatelům žijícím u nás také budou nabídnuty letní rezidenční pobyty v Klášteře Broumov,“ uvedl Martin Krafl, pověřený vedoucí ČLC.

Stěžejním projektem bude skupinový rezidenční pobyt v Komařicích u Českých Budějovic. ČLC vybere novou knihu zavedeného českého spisovatele / spisovatelky a v září pozve do ČR na dva týdny pět překladatelů z různých zemí, kteří se dlouhodobě zaměřují na dílo daného spisovatele. Každý z překladatelů během pobytu přeloží ukázku z nové knihy a bude mít možnost seznámit se a spolupracovat s dalšími překladateli, kteří se pobytu zúčastní. Překladatelé se také setkají s autorem knihy.

Akcemi pro překladatele chce České literární centrum zároveň podpořit předsednictví České republiky Radě EU ve druhé polovině roku 2022. „Minimálně jedna z připravovaných besed o překladu se proto bude konat přímo v Bruselu. V Belgii ČLC zároveň chystá i další projekty se zahraničními partnery jako Passa Porta, Creative Europe, CEATL, FIT či ČC Brusel,“ doplnil Krafl.

K příležitosti českého předsednictví vydají Moravská zemská knihovna a České literární centrum antologii zahrnující eseje pěti evropských intelektuálů o situaci současné střední Evropy. Výchozím bodem pro diskuzi v knize bude esej Milana Kundery z roku 1983 „Únos Západu aneb tragédie střední Evropy“. Publikace vyjde ve třech jazykových mutacích a jejím editorem je ředitel Moravské zemské knihovny prof. Tomáš Kubíček.

České literární centrum kromě toho podpoří Cenu Josefa Jungmanna, bude pokračovat v podnětné spolupráci s Obcí překladatelů, Jednotou tlumočníků a překladatelů, Překladateli Severu a také se bude intenzivně věnovat Ceně Susanny Roth pro začínající překladatele. Letos uspořádá spolu s Českými centry dva několikadenní semináře pro výherce této soutěže z let 2021 a 2022. 

Společný projekt ČLC chystá také s magazínem H7O, kde budou každý měsíc vycházet články předních překladatelů z češtiny. Literatuře v překladu se budou věnovat i pravidelná rubrika „Témata měsíce“ a podcast ČLC „Za knihami“ (v prvním letošním dílu podcastu účinkovali překladatelé Anežka Charvátová a Michal Švec – rozhovor si můžete poslechnout zde).  

O těchto i dalších aktivitách bude České literární centrum v průběhu roku informovat na webu CzechLit, v newsletteru a na sociálních sítích. 

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová       
public relations 
České literární centrum
Moravská zemská knihovna
T: +420 541 646 270
M: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.