Řešení odkupu vepřína v Letech státem se blíží do konečné fáze

21.08.2017 15:18|ministerstvo

21. 8. vláda jednomyslně schválila záměr nabytí velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v letech u Písku ve veřejném zájmu do vlastnictví státu.

 

Je to po dvaceti letech opravdu velký úspěch, že se právě naší koaliční vládě podařilo dotáhnout do konce tento historický dluh nevinným obětem nacistické zvůle,“ uvedl ministr kultury. 

„Existence velkovýkrmny prasat na místě utrpení mnoha set lidí je pro tuto vládu z morálního hlediska nepřijatelná. Navíc poškozuje obraz České republiky v zahraničí, kde je ČR za existenci velkovýkrmny prasat u pietního místa obětem romského holocaustu dlouhodobě kritizována mezinárodními organizacemi, jinými státy a obhájci lidských práv. Je třeba se umět vyrovnat s vlastní minulostí. Devadesát procent Romů, pocházejících z Čech a Moravy, nepřežilo druhou světovou válku. To je velmi tragický historický fakt, který je třeba neustále připomínat. V táboře v Letech u Písku zemřely stovky nevinných dětí, žen a mužů. Řešíme velký etický dluh, který vůči společnosti máme, a proto se nám snad podaří spojit pietní místo s areálem bývalého tábora do jednoho důstojně uspořádaného celku.“

Daniel Herman

Cena odkupu  bude zveřejněna po dohodě s akcionáři nejpozději po podpisu kupní smlouvy.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jan Chmelíček
Vedoucí tiskového oddělení
email: jan.chmelicek@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.