„Řemeslo jak vyšité“ na dotek i na klik

18.02.2019 20:20|příspěvkové organizace

Přednáška, prezentace a workshop – to vše k projektu „Řemeslo jak vyšité“ se uskutečnila v sobotu 16. února 2019, od 15.00 v muzeu pro zájemce a specialisty z řad obdivovatelů a pečovatelů o lidové kroje. Své postupy a profesionální znalosti i zkušenosti zde představila kurátorka muzejní podsbírky „Etnografie“ Veronika Provodovská.    ​

 Mezinárodně úspěšný projekt „Řemeslo jak vyšité“ je letos připravován k prezentaci na konferenci The Best in Heritagev chorvatském Dubrovniku (25.–27. září). Projekt s ukázkami vyšívání, oprav, rekonstrukcí krojů a s vizuálními návody, využívající interaktivní animace postupů tvorby stehů je umístěn na internetu a existuje také jako digitální součást stejnojmenné publikace muzea (zde je uložen na přiloženém disku). Stránky projektu obsahují přehled výšivek a stehů, ale také tkalcovských technik, kraslic a lidových ozdob. Např. u výšivkových stehů pohybuje uživatel kolečkem myši a tím posouvá jehlu po jednotlivých krocích vytváření stehu. Uživatel se může vracet nebo si může pustit sekvenci animace. Všechny ukázky jsou doplněné textovým popisem.

Akci muzea navštívily především zájemkyně o daný obor a také švadleny krojů z blízkého okolí – Gabriela Mahdalová z Nivnice s ukázkou cifrování (tradičních výšivkových „ornamentů“), Jarmila Matyášová z Drslavic s ukázkou skládání rukávu ženských rukávců (krojová ženská košile); akci navštívila také paní Jana Kubínová z Uherského Brodu, autorka uměleckých modrotisků, tradiční techniky, zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.


Řemeslo jak vyšité
The Best in Heritage

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.