Nastavení cookies

Registrace do národní expozice na knižním veletrhu v Bologni 2023 byla zahájena

24.11.2022 14:55|příspěvkové organizace
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byla pro české nakladatele, kteří vydávají literaturu pro děti a mládež, otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižním veletrhu v Bologni.

Mezinárodní knižní veletrh v Bologni se uskuteční v termínu 6. až 9. března 2023. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Konečný termín pro dodání závazných přihlášek je pátek 13. ledna 2023 do 12:00 hodin.

V případě zájmu o registraci se obraťte e-mailem na kontaktní osobu níže.

 

Kontakt:
Ing. Martina Bartoňová

Moravská zemská knihovna v Brně
E: martina.bartonova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.