Nastavení cookies

Ředitelka Evropské komise Themis Christophidou se setkala se zástupci Ministerstva kultury

11.05.2022 12:59|ministerstvo

Generální ředitelka Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Themis Christophidou přijela do Prahy, aby se seznámila s prioritami českého předsednictví; zejména v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Na jednání ji doprovodil Graham Wilkie, vedoucí odd. koordinace politik a meziinstitucionálních vztahů Evropské komise.

 

Za Ministerstvo kultury se jednání zúčastnila náměstkyně Sekce legislativní a ekonomické podpory kultury Petra Smolíková, politický náměstek ministra kultury Ondřej Chrást a zástupci Samostatného oddělení EU MK. Při společné diskuzi představili pracovníci ministerstva hlavní priority českého předsednictví v oblasti kultury. Jednou z nich je projednání a schválení Pracovního plánu pro kulturu na období 2023 až 2026. Délka plánu a jeho obsah bude záviset na vývoji diskuse členských států i pozice Evropské komise během jednání.  České předsednictví má v plánu navrhnout zohlednění výsledků práce skupiny odborníků, která se v uplynulých dvou letech zabývala statusem umělce. Výsledky budou prezentovány  na Výboru pro kulturní záležitosti na konci francouzského předsednictví.  Dalším tématem Pracovního plánu budou otázky spojené s novou evropskou iniciativou Evropské komise “Nový evropský Bauhaus”, která úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu.

Kromě témat týkajících se Pracovního plánu pro kulturu se hovořilo i o otázkách souvisejících s vývojem situace na Ukrajině. Vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině Ministerstvo kultury chápe, že téma pomoci při záchraně kulturního dědictví Ukrajiny a podpora tamních kulturních a kreativních aktérů se bude opakovat a je tedy nutné ho promítat do plánovaných aktivit. Politický náměstek Chrást v této souvislosti generální ředitelku Evropské komise informoval, že dne 10.5. 2022  vyslalo Národní muzeum z pověření Ministerstva kultury ČR na Ukrajinu zásilku materiálu v hodnotě dvou milionů korun, která pomůže při záchraně tamních kulturních památek ohrožených válkou.

Letošní české předsednictví se chce rovněž zabývat tématem ochrany kulturního dědictví s cílem propagovat a podporovat přístup široké veřejnosti ke kulturnímu dědictví jakožto zdroji základních hodnot EU.

Na závěr jednání zástupci MK poděkovali za dnešní setkání, které bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení a diskuzi o možnostech prohloubení spolupráce v oblasti kultury. Zároveň generální ředitelce Themis Christophidou předali pozvání na konferenci k ochraně kulturního dědictví, která se v rámci českého předsednictví uskuteční letos na podzim v Praze.

ČR bude podruhé předsedat Radě EU od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Během českého předsednictví (CZ PRES) bude ČR v orgánech EU především usilovat o nalezení široké shody mezi členskými státy. Prostor pro přímé prosazování národních pozic ČR bude v tomto období značně omezený, protože od předsednické země se očekává, že bude hrát roli mediátora, který v první řadě sbližuje rozdílné pozice ostatních. Předsednická země však může díky svému specifickému postavení a správnému plánování a nastavení priorit v souladu s vlastními ambicemi ovlivňovat směřování a dokončování agend.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.