Projektová kancelář MK uspořádala seminář pro naše příspěvkové organizace

18.05.2018 09:55|ministerstvo

Seminář byl věnován metodice řízení projektů ESIF.

 

Konírna Nosticova paláce nabídla zázemí sedmdesáti posluchačům z řad příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky. Seminář, který zde proběhl, byl věnovaný metodickému řízení projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů se zaměřením na praxi v oblasti veřejných zakázek a evaluaci. Další aktivity Projektové kanceláře Ministerstva kultury sledujte na http://projektovakancelar.mkcr.cz.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.