Projekt „Knihy znovu nalezené“ odhaluje historii části knižních fondů Národní knihovny ČR

13.03.2017 11:32|příspěvkové organizace

Národní knihovna ČR ve spolupráci s norskou nadací Stiftelsen Arkivet již více než dva roky soustavně zkoumají osudy knižních celků, které byly zahrnuty do fondů Národní knihovny ČR ve 30. až 50. letech minulého století.

 

Národní knihovna ČR v minulosti fungovala mimo jiné jako jedna z hlavních institucí určených pro deponování knižních fondů z různých zdrojů, například konfiskátů z období II. světové války a dalších let, deponátů různých institucí, darů atd. Podstatná část těchto svazků – v tomto případě zejména nebohemikálního charakteru – je v současné době uložená v Rezervních fondech NK ČR. Mnoho z nich není dodnes uspokojivě zpracováno, je jen málo informací o jejich struktuře či původu.

Jednotlivé svazky však přitom nelze chápat jen jako tištěné nosiče informací, nýbrž v širším kontextu jako možná poslední doklady existence jejich původních vlastníků, válečných a poválečných přesunů kulturního dědictví, cílů a motivů státních orgánů i jednotlivců, jak s nimi nakládat a jaký rámec jim v průběhu dějin přiznat. Odpovědět na všechny otázky, které se při tomto širším pohledu otevírají, není jednoduché, neboť je třeba podniknout nejen složitý výzkum mezinárodního a interdiscliplinárního charakteru ale zároveň nabyté znalosti předat dál zástupcům široké i odborné veřejnosti. Z výše uvedených důvodů je od ledna 2015 ve spolupráci Národní knihovny ČR a norské nadace Stiftelsen Arkivet řešen projekt Knihy znovu nalezené, jehož realizace se v roce 2017 chýlí ke svému závěru. Během jednotlivých výzkumných činností bylo doposud zpracováno téměř 16 000 svazků, pocházejících od více než 2 000 původních vlastníků.

 

Byl podniknut rozsáhlý archivní výzkum, který přispěl k vyjasnění několika otázek spojených s nakládáním s kulturními statky ve 30. až 50. letech 20. století a zároveň širší veřejnosti zpřístupnil životní osudy několika původních vlastníků. Velký důraz byl věnován také prezentaci výstupů a popularizaci tématu – mimo klasických byly použity i moderní způsoby prezentace kulturního dědictví, například virtuální výstava, edukační program s využitím moderních technologií, multimediální medailonky původních vlastníků či propagační video.

 

Projekt Knihy znovu nalezené č. EHP-CZ06-OV-1-039-2014 je financován z 80 % z finančních prostředků Evropského hospodářského prostoru (EHP) a z 20 % ze zdrojů Ministerstvo kultury České republiky.

Bližší informace o průběhu realizace projektu a jednotlivých výstupech jsou k dispozici na webu knihyznovunalezene.eu. Kontaktovat můžete přímo i hlavního řešitele projektu Mgr. Tomáše Foltýna.

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Foltýn
Ředitel Odboru správy fondů
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 221 663 521
M: +420 739 570 956
E: tomas.foltyn@nkp.cz
W: nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.