Projekt CzechMobility.Info v Mnichově představil anglickou verzi webu

08.11.2018 17:12|příspěvkové organizace

V pátek 2. 11. 2018 byla na plenárním zasedání IETM v Mnichově představena anglická jazyková verze informačního portálu Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) na podporu mezinárodní umělecké spolupráce CzechMobility.info.

 

Tento infopoint si klade za cíl pomáhat kulturním profesionálům s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

V rámci IETM proběhl workshop pod záštitou networku na podporu mezinárodní mobility On the Move, věnovaný infopointům mobility. Po představení infopointů následovaly diskuze s účastníky workshopu.

Portál je dostupný v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou,“ vysvětluje ředitelka IDU Pavla Petrová. „Na projektu se podílí jak zaměstnanci IDU, tak externí spolupracovníci, jednotlivá témata konzultujeme s experty na danou problematiku, s partnerskými institucemi i se zástupci z praxe napříč uměleckými obory,“ doplňuje Petrová. Webový portál CzechMobility.Info nyní funguje ve zkušebním režimu, postupně je doplňován dalšími aktivitami, zejména workshopy, a v budoucnu přibydou i konzultační služby. Je také možné posílat k obsahu webových stránek podněty a připomínky (aktuální kontaktní adresa je uvedená na stránkách czechmobility.info).

Klíčovým zahraničním partnerem projektu se v r. 2017 ukázal být německý infopoint pro mobilitu Touring Artists při berlínském centru ITI, jehož know-how IDU využil. V České republice je hlavním partnerem pro přípravu studií sdružení Fair Art.

Projekt CzechMobility.info je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020, respektive z prioritního úkolu č. 30 - Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do ČR – na základě doporučení Evropské komise. Tento úkol vychází také z priority 4, opatření 4.2.1. Státní kulturní politiky.

 

Kontakt:
Kateřina Dušková

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196 
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.