Nastavení cookies

Program COVID-Kultura 3: průběžně aktualizovaný seznam schválených žádostí MK

12.03.2021 13:00|ministerstvo

Podávat žádosti je možné v systému AIS MPO; a to do 15. dubna 2021.

 

Tabulku s přehledem schválených žádostí naleznete zde. (Poslední aktualizace: 10. června 2021, 11:00)

Poznámka:
Tabulka obsahuje průběžně doplňované kladně vyřízené žádosti o příspěvek pro OSVČ, které Ministerstvo kultury doporučilo k administrativnímu schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu. Finanční příspěvek ve výši 60 000 korun vám tak přijde z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud v tabulce svoji žádost nenaleznete, byla Vám buď vrácena k doplnění, je v procesu hodnocení nebo byla nedoporučena k proplacení. K doplnění žádosti budete vyzváni emailem.

Jak probíhá proces hodnocení žádostí?

 1. Žádosti odeslané prostřednictvím tohoto systému přebírá hodnotitelský tým Ministerstva kultury, který provede u každé žádosti formální kontrolu (tzn. zda žadatel doložil požadované materiály a potvrdil všechna čestná prohlášení. Pokud žadatel jedná v zastoupení, je kontrolována ověřená plná moc).
   
 2. Dále se kontroluje oprávněnost žadatele, tedy zda žadatel odpovídá podmínkám nastaveným výzvou.
   
 3. Žadatel kromě popisu své činnosti a práce na projektech či kontinuální činnosti v oboru dokládá též tzv. kulturní CV, resp. historii svého působení. Jde o jednoduchý popis profese a dané činnosti, na kterou žádá dotaci, případně studium, působení v daném oboru či konkrétní spolupráce a projekt. Jednoduše řečeno – žadatel dokládá, že skutečně existuje, že nemá přerušenou živnost a jeho činnost odpovídá podmínkám programu. To vše doloží účetními doklady, autorskými smlouvami, smlouvami o spolupráci apod. Tuto činnost dokládá za poslední dva roky.
   
 4. Kontrola trvá cca 10 dní. Pokud byla žádost kompletní a nebyla žadateli vrácena k doplnění (v tomto případě má žadatel 7 dní na reakci!), je možné hodnocení ukončit a žádost přebírá Ministerstvo průmyslu a obchodu. To vydá rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace žadateli. Po kladném rozhodnutí bude částka vyplacena.
   
 5. Podporu vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu.
   
 6. Program COVID-Kultura získal notifikaci Evropské komise nutnou pro jeho spuštění. MPO tak u schválených žádostí může začít s vyplácením podpor.
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.