Problematika vzdělávání zdravotně postižených osob dostává prostor také v muzeu

27.11.2017 10:02|příspěvkové organizace

Slavnostní shromáždění ke dni osob se zdravotním postižením probíhá v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě letos 27. listopadu vůbec poprvé. 

 

Program setkání má zahájit úvodním slovem radní Zlínského kraje, Mgr. Petr Gazdík (13.30), který navíc shromáždění udělil svou záštitu. Diskutována mají být témata jako např. „Rovný přístup ke vzdělávání osob se zdravotním postižením z pohledu Úmluvy“, „Současný stav vzdělávání žáků se zdravotním postižením v ČR – je inkluze inkluzí?“, „Aktuální stav společného vzdělávání ve Zlínském kraji“ a další. Autoři příspěvků zastupují instituce jako např. Národní rada osob se zdravotním postižením, Univerzita Palackého v Olomouci nebo Zlínský kraj. Závěrečným slovem setkání uzavře Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta města Uherský Brod, který rovněž akci zaštítil.

Součástí programu jsou dvě kulturní vystoupení žáků, výstava postižených žáků z místní ZŠ Čtverka a společenská část programu.

Program

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.