Proběhl seminář pro příspěvkové organizace MK, které realizují výzkumnou činnost

13.06.2018 12:56|ministerstvo

12. 6. 2018 uspořádal v Nostickém paláci Odbor výzkumu a vývoje Ministerstva kultury pracovní seminář pro zástupce 20 příspěvkových organizací MK, které plní podmínky výzkumných organizací (VO).

 

Seminář seznámil VO s novými pravidly hodnocení dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory za státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2019-2023. Diskutovány byly také dotazy zástupců VO, související s přípravou koncepcí rozvoje výzkumu v těchto organizacích na příštích 5 let, na jejichž základě proběhne odborné zhodnocení příslušné VO. Toto hodnocení jen podmínkou nastavení výše institucionální podpory období let 2019-2023. Prezentaci ze semináře naleznete zde a bude dlouhodobě uvedena v sekci https://www.mkcr.cz/hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-mk-1858.html   

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.