Přínos české vědy a techniky světu – výstava Národního technického muzea v Lucemburském velkovévodství

04.05.2018 11:00|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lucemburském velkovévodství a s University of Luxembourg v Esch-sur-Alzette za podpory společnosti Losch Luxembourg pořádá ve dnech 3. až 18. května 2018 výstavu, umístěnou v areálu této univerzity.

 

Výstava prezentuje významné postavy historie české vědy a techniky – od Prokopa Diviše po Antonína Holého. Je v ní představeno dílo významných postav historie české vědy a techniky:  Prokopa Diviše, Josefa Ressla, Františka Křižíka, Viktora Kaplana, držitele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského, přínos chemiků Otto Wichterleho a Antonína Holého. Vystavena zde je replika čočkostroje, který sestrojil v roce 1961 na dětské stavebnici Merkur Otto Wichterle a vyrobil na něm první měkké kontaktní čočky z hydrogelu. Šlo o vynález světového významu.

Díky podpoře společnosti Losch je dominantním exponátem výstavy replika vozu voiturette zapůjčená ze Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Tento vůz typu voiturette představili v roce 1905 zakladatelé firmy Škoda, pánové Václav Laurin a Václav Klement, jako svůj první automobil.

Výstava je umístěna v areálu univerzity ve městě Esch-sur-Alzette, které je druhým nejlidnatějším městem v Lucemburském velkovévodství.

 

 

Mgr. Adam Dušek

Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00, Praha 7

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.