Přijetí memoranda o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví

03.03.2017 14:03|ministerstvo

Ministerstvo kultury, Národní filmový archiv, FAMU a Státní fond kinematografie přijaly memorandum o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví.

 

V návaznosti na přijetí memoranda bude ministrem kultury ustavena pětičlenná expertní skupina.

Úkolem této skupiny expertů bude na základě dosavadních zkušeností definovat a doporučit optimální postup a kritéria k digitálnímu restaurování národního filmového dědictví tak, aby bylo zpřístupněno současným divákům v podobě co nejblíže odpovídající té, kterou mělo v době svého prvního uvedení.

Kvalitativní a kvantitativní kritéria stanovená expertní skupinou budou sloužit při budoucích výběrových řízení na další uvažované projekty digitálního restaurování filmů, k nimž práva výrobce vykonává Státní fond kinematografie, a které byly vybrány k digitalizaci Pracovní skupinou při Ministerstvu kultury ČR v roce 2010.

Text memoranda
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.