Přijďte s námi oslavit výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů!

05.09.2017 14:58|příspěvkové organizace

České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka ve spolupráci s obcí Nelahozeves a zámkem Nelahozeves zvou obdivovatele skladatele Antonína Dvořáka na 66. Dvořákovu Nelahozeves.

 

V rámci tradičních oslav Dvořákova výročí narození se v pátek 8. září uskuteční v jeho rodné obci pěvecký recitál Romana Janála. V neděli 10. září budou slavnosti pokračovat pietním aktem u Dvořákovy sochy, koncertem doprovázeným mluveným slovem a bohoslužbou v kostele sv. Ondřeje. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven zábavný lektorovaný program – dětská hudební dílna na zámku Nelahozeves.

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi v domě čp. 12, kde provozoval jeho otec František Dvořák hospodu. Dvořák chodil od roku 1847 do nelahozeveské školy, kde se učil u kantora Josefa Spitze. Školní docházku ukončil v roce 1853 s velmi dobrým prospěchem.

V Nelahozevsi prožil Dvořák prvních dvanáct let svého života, v roce 1953 se i s rodinou přestěhoval do Zlonic. Dvořák se přesto rád do Nelahozevsi vracel. I místní obyvatelé pamatovali na svého slavného rodáka, když mu v roce 1901, v roce jeho 60. narozenin, uspořádali velkolepé oslavy. V roce 1913 byla na Dvořákově rodném domě odhalena pamětní deska od Františka Hnátka a v roce a v roce 1941 se konaly v Nelahozevsi v rámci Dvořákova 100. výročí narození velké oslavy, které navštívilo kolem 2000 návštěvníků.

Dvořákův rodný dům byl jako Památník Antonína Dvořáka otevřen 9. září 1951 při příležitosti 110. výročí narození skladatele zásluhou Společnosti Antonína Dvořáka. S otevřením expozice v roce 1951 byly také zahájeny pravidelné oslavy „Dvořákova Nelahozeves“ konané v den skladatelových narozenin.

Program
 

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

oddělení vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.czpress@nm.cz
W: nm.czmuzeum3000.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.