Nastavení cookies

Příběh paneláku v Plzeňském kraji

15.09.2016 16:47|příspěvkové organizace
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze zahájí 21. září 2016 exteriérovou výstavu Příběh paneláku v Plzeňském kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových domů a sídlišť v Plzni (PL 60; Slovany, Doubravka, Bory, Lochotín) a v Klatovech (U Pošty, Nad Rybníčky).

 

Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti u galerie DEPO2015, je desátou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let a dnes na sídlištích žijí téměř tři miliony obyvatel České republiky, je výzkum jejich významu a sociokulturní role teprve v počátcích. Po letech jednostranné kritiky a odmítání jsme dnes nicméně svědky vzrůstajícího zájmu o téma panelových sídlišť nejen mezi odborníky, ale také mezi současnými umělci.

Grantový úkol Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu je pětiletým výzkumným a výstavním projektem, na kterém spolupracují téměř dvě desítky historiků architektury, urbanistů, památkářů, demografů a dalších odborníků z muzejních i akademických pracovišť. Odborným garantem je historik umění profesor Rostislav Švácha, institucionálně projekt zaštiťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Ministerstvo kultury ČR projekt podporuje v rámci grantového programu výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

Termín: 21. září 2016 – 1. ledna 2017
Adresa výstavy: Presslova 14, u galerie DEPO2015, Plzeň
 

Kontakt:
Lucie Skřivánková (Zadražilová)
hlavní řešitelka projektu
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (pořadatel výstavy)
T: +420 608 303 455
E: zadrazilova@upm.cz
W: panelaci.cz | facebook


Martina Koukalová (Flekačová)
Autorka pasportů sídlišť Plzeňského kraje
T: +420 605 561 754
E: martina.f.koukalova@gmail.com

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.