Premiér Andrej Babiš dnes uvedl do funkce ministra kultury Ilju Šmída

18.12.2017 11:48|ministerstvo

Premiér Andrej Babiš i nový ministr kultury Ilja Šmíd v úvodu dnešní tiskové konference poděkovali Danielu Hermanovi za velmi dobrou spolupráci a dosavadní vedení resortu kultury.

 

Ministr kultury Ilja Šmíd ve svém úvodním projevu uvedl, že ke své misi přistupuje s vědomím, že kultura se dotýká každého z nás, je základem společnosti a celou společností prostupuje.

Nový ministr kultury se spolu s premiérem Babišem a exministrem Hermanem setkali s vedením resortu.

„Je mi ctí, že jsem byl pověřen v nové vládě ČR vedením resortu kultury. Uvědomuji si o jak důležitý resort ve státní správě se jedná a uvědomuji si svoji zodpovědnost. Chtěl bych slíbit panu premiérovi i našim občanům, že svoji pozici a svoje úkoly budu vykonávat s plným nasazením a s plnou zodpovědností.  Ministerstvo není tvůrcem kultury – je jejím služebníkem a mělo by být inspirátorem i hybatelem všeho, co se v kultuře i ve společnosti děje. Čeká nás řada úkolů. Jedná se o to, abychom vytvářeli podmínky pro vznik nových artefaktů, abychom pečovali o kulturní dědictví, ale také abychom toto rozmanité kulturní dědictví zpřístupnili co nejširšímu okruhu našich občanů.“

Ilja Šmíd

Při dnešním uvádění do funkce zmínil nový šéf resortu kultury krom dalších úkolů také přípravu novely zákona o památkové péči. „Chceme připravit systém programů, které by integrovaly stávající programy památkové péče, aby podpora památek byla naprosto systematická," doplnil ministr Šmíd na závěr konference. 

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.