Přehlídka POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti

05.11.2018 12:30|příspěvkové organizace

Ve dnech 7. – 11. listopadu 2018 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXVII. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra.

 

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník.

V programu se objeví 7 amatérských inscenací, které jsou určené pro všechny dětské divácké skupiny od dětí předškolního věku až po středoškoláky. Nejmenší děti se mohou těšit na interaktivní inscenaci Jak si zahrát pohádku v podání DS Heřman z Heřmanova Městce nebo pohádku Hrnečku, vař od Divadlo Strom Brno. Pro děti školou povinné je připravena inscenace Tři kmotřinky 1. neratovické divadelní společnosti. Středoškoláci jistě ocení poutavý příběh japonské dívky Divadelního studia A. Marka Turnov s názvem Hanako. 

Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální hosté. Divadlo D21 zahraje BajajuDivadlo J. K. Tyla Plzeň představí inscenaci Tobiáš Lolnessa jako zahraniční host vystoupí Nové divadlo Nitra ze Slovenska s inscenací Anna Franková.

Program
 

Kontakt:
Mgr. Simona Bezoušková

obor činoherní a hudební divadlo ARTAMA
T: 775 508 654
E: bezouskova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
NIPOS
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.