Predátoři ve dne, Svatba v noci

17.05.2019 10:29|příspěvkové organizace

I tak lze ve stručnosti vyjádřit programovou nabídku Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě v sobotu 18. května 2019 na letošní Mezinárodní den muzeía Festival muzejních nocí. 

 

Návštěvníků muzea je tento den od 9.00 zdarma zpřístupněna nová výstava dravců v jejich širokém živočišném spektru – Predátoři. Děti i rodiče se tak mohou pomocí vzácných zoologických sbírek zapůjčených ze Slezského zemského muzea v Opavě (SZM) seznámit s rozmanitostí druhů živočichů různých kontinentů na souši, ve vodě i ve vzduchu, jejichž způsob obživy je lov a kořist. Uvidí na vlastní oči lva, jaguára, irbise, rysa, orly, supy, piraňu, dravý hmyz a další. Dětským očím nabízí výstava také zajímavé výtvarné řešení, zvídavým a dospělým návštěvníkům výstava poskytuje důležité texty k bližšímu seznámení se. Výstava je veřejnosti volně zpřístupněna na Mezinárodní den muzeí (18. května) do 16.00 hodin, trvá až do letošních Dnů evropského dědictví, kdy muzeum znovu zpřístupní výstavu zdarma 8. září 2019. Autorsky výstavu připravil kurátor zoologického pracoviště SZM Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

Tentýž den, 18. května, muzeum v rámci letošního Festivalu muzejních nocí nabízí nejen otevřené expozice a novou výstavu (zdarma přístupné do 23.00 hodin), ale též další představení z cyklu Přijďte na svatbu! Pro letošní 12. ročník přijala pozvání folklorní skupina ze Staré Turé na Slovensku, která v atriu muzea ve 20.00 představí „Tradičnú turanskú svadbu“. Jde o další z řady rekonstrukcí lidové svatby, která originálním způsobem obměňuje společné prvky všem lidovým svatbám – odprošování rodičů, náboženský obřad, společná hostina s typickým zvykoslovím a zábavnými hrami, čepení nevěsty a volnou zábavu. Kdo na svatbu skutečně přijde, bude mít možnost ochutnat tradiční turanské pečivo i pálenku. Pohoštění pro návštěvníky zajišťuje mj. i nová Muzejní kavárna.

Výstava Predátoři (18. 5. – 8. 9. 2019)
Představení Přijďte na svatbu! 2019 – „Tradičná turanská svadba“ (18. 5., 20.00)

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.