Nastavení cookies

Předání ocenění Artis Bohemiae Amicis a medaile města Lysá nad Labem významným krajanům ve Švédsku

18.05.2022 11:33|ministerstvo

V úterý 10. května 2022 uspořádal ZÚ a Švédsko-česko-slovenský spolek krajanů slavnostní setkání u příležitosti jubilea 90 let dvou českých krajanů žijících ve Švédsku - pana Františka Janoucha a pana Františka Makeše. 

 

Oba čestní hosté převzali z rukou velvyslankyně Anity Grmelové významná ocenění vyjadřující respekt k vynikající celoživotní práci, dlouholeté reprezentaci v zahraničí a inspirujícímu lidskému jednání. Mezi víc jak 30 hosty byli rodinní příslušníci oceněných, přátelé a krajané. Slavnostní atmosféru doplnila živá hudební produkce na klavír a kytaru.

Jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident, zakladatel a předseda Nadace Charty 77, pan František Janouch, byl vyznamenán „Čestnou medailí města Lysá nad Labem - vyznamenáním II. Třídy“. Medaili mu udělila Rada města Lysá nad Labem, odkud pan Janouch pochází. Pan Janouch přednášel na desítkách universit v mnoha zemích Evropy, USA a Asie, byl mimo jiné zakládajícím členem Evropské fyzikální společnosti, voleným členem sněmu AV ČR a členem vědeckých rad řady institucí.

Pan František Makeš, akademický malíř, restaurátor a chemik, převzal medaili Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis, kterou mu udělil v r. 2021 ministr Lubomír Zaorálek. Od roku 2000 touto medailí ministři kultury oceňují významné osoby, které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v České republice i v zahraničí. Pan Makeš se podílel na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu, byl mnoho let hlavním konzervátorem a restaurátorem švédských královských sbírek a uchování kulturního dědictví je významnou součástí jeho odkazu dalším generací.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.