Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast divadla

27.05.2019 17:15|ministerstvo

Ve dnech 24. – 26. května 2019 se v Písku z pověření Ministerstva kultury ČR konala 58.  celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek. Akce byla podpořena ze státního rozpočtu ve výši 330 000 Kč. 

 


V rámci zahájení přehlídky předal zástupce Ministerstva kultury (odboru regionální a  národnostní kultury) vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit PhDr. Václav Appl za účasti ředitelky NIPOS Mgr. Lenky Lázňovské Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast divadla panu Vladimíru Hulcovi, který ji obdržel za celoživotní přínos v  oblasti experimentujícího divadla.

 

Odbor regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.