Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast dětských uměleckých aktivit

29.05.2019 09:36|ministerstvo

Dne 25. května 2019 se ve Zlíně konala vernisáž výstavy 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže 2019 na téma SDÍLENÁ IMAGINACE, která je instalována od 24. května do 7.  června 2019 v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, v centru Zlína. Přehlídka se koná z pověření Ministerstva kultury ČR a je podpořena ze státního rozpočtu ve výši 345 000 Kč. 

 Během zahájení předala zástupkyně Ministerstva kultury ředitelka odboru regionální a  národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová za účasti vedoucí útvaru NIPOS–Artama Ing. Pavlíny Čermákové Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast dětských uměleckých aktivit paní Mgr. Jitce Tláskalové, která ji obdržela za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru.

 

Odbor regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.