Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast audiovizuálních a výtvarných aktivit

01.07.2019 10:31|ministerstvo

Ve dnech 14.–15. června 2019 se v Ústí nad Orlicí z pověření Ministerstva kultury ČR konala 66.  Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON 2019. Akce byla podpořena ze státního rozpočtu ve výši 280 000 Kč.

 

V rámci slavnostního zahájení Videosalonu předala zástupkyně Ministerstva kultury ředitelka odboru regionální a  národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová za účasti ředitelky NIPOS Mgr. Lenky Lázňovské Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast audiovizuálních a výtvarných aktivit paní Mgr. Aleně Krejčové, která ji obdržela za mimořádný přínos oboru amatérský film a video.

 

Odbor regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.