Pražský filharmonický sbor zahájí svůj sborový cyklus díly Duška, Tavenera a Respighiho

11.12.2018 15:10|příspěvkové organizace
V sobotu 15. prosince 2018 od 19.30 hodin se v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici na Praze 1 koná první koncert sborového cyklu Pražského filharmonického sboru v této sezoně. Pod vedením dirigenta Lukáše Vasilka zazní díla Jana Duška - Carmen ad cunas a Johna Tavenera– The Lamb, As One Who Has Slept a Svjatyj.

Druhou polovinu programu otevře kantáta Lauda per la Natività del Signore Ottorina Respighiho. S Pražským filharmonickým sborem vystoupí řada vynikajících vokálních a instrumentálních sólistů, jako např. sopranistky Jana Sibera a Kateřina Kalvachová ,tenorista Martin Šrejma, violoncellista Eduard Šístek a další.

Lukáš Vasilek připravil opět program, který zaujme svou dramaturgickou nápaditostí a originalitou. V úvodní skladbě večera se představí ve světové premiéře přibližně sedmiminutová vánoční píseň Carmen and cunas na text Jana z Jenštejna, kterou Jan Dušek (1985) vytvořil na objednávku Pražského filharmonického sboru. Třemi skladbami je zastoupen britský skladatele John Tavener (1944-2013). Vokalní skladba The Lamb, vánoční koleda z roku 1982, má svůj inspirační zdroj ve východní církvi a je slyšitelně spojená i s anglickou sborovou tradicí. Kompozici As One Who Has Slept skladatel koncipoval jako připomínku pasáže z vyznání víry, hovořící o Ježíšově sestoupení do pekla po ukřižování – před vzkříšením a slavným zmrtvýchvstáním. Svjatyj je ryze vokální chvalozpěv využívající neobvyklou kombinaci smíšeného sboru se sólovým violoncellem. Koncert uzavře Ottorino Respighi (1879-1936), jeden z předních představitelů hudebního neoklasicismu dvacátého století. Svátečně vyznívající kantáta Lauda per la Natività del Signore, naplněná reminiscencemi na renesanční a barokní hudbu, je považována za skladbu mimořádnou, jejíž uvedení v českém prostředí je zcela výjimečné.      

  

Zřizovatelem Pražského filharmonického sboru je Ministerstvo kultury České republiky. 

Foto: Petra Hajská
 

Kontakt:
Bc. Aleš Bobek
PR a marketing PFS
T: +420 774 947 774
E: bobek@choir.cz                                                                                           
W: www.filharmonickysbor.czwww.facebook.com/filharmonickysbor

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.