Přání do nového roku 2018

22.12.2017 10:12|ministerstvo

Přejeme Vám krásné Vánoce, provoněné štěstím, smíchem i radostí; nový rok 2018 nechť je pro nás všechny rokem klidným, úspěšným, šťastným, naplněným láskou a tolerancí!

 

Ilja Šmíd a zaměstnanci Ministerstva kultury 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.