Nastavení cookies

Praha se v sobotu stane hlavním městem světových muzeí!

17.08.2022 17:00|příspěvkové organizace

Ve dnech 20.–28. 8. 2022 proběhne generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague 2022. V Praze se sejde téměř 3 500 nejvýznamnějších odborníků z muzeí, galerií, umění a dalších kulturních odvětví ze 124 zemí světa. 

 

Budou spolu diskutovat a sdílet myšlenky týkající se aktuálních otázek oboru, v čem spočívá síla muzeí, jak mohou přispět k rozvoji společnosti, jak využívat nových technologií nebo jak muzea mohou spoluutvářet udržitelný svět. Zabývat se budeme i interními tématy, jako je muzejní leadership nebo rozvoj a směřování ICOM jako světové organizace. 

Velká pozornost bude věnována ICOM definici muzea. Současná definice muzea platí s drobnými úpravami od roku 1974 a významný podíl na jejím znění měli muzejníci z tehdejšího Československa.

Hlavními hosty jsou Lonnie G. Bunch III, 14. tajemník Smithsonian Institution, největšího muzejního a vzdělávacího komplexu na světě; Hilary Carty OBE, specialistka na muzejní leadership z Londýna; Hilda Flavia Nakabuye, spoluzakladatelka Fridays for Future v Ugandě; Seb Chan, přední odborník na uplatňování nových technologií v kultuře působící v Austrálii a Margarita Reyes Suárez kolumbijská antropoložka se specializací na práci s komunitami. Na hlavní přednášky navazují panelové diskuse, kulaté stoly a soubory odborných přednášek. Program obsahuje více jak 600 jednotlivých položek.

Generální konference se bude také významně věnovat současnému dění na Ukrajině. Symbolicky 21. 8. proběhne panelová diskuse Ochrana kulturního dědictví na Ukrajině, jejímž výsledkem by mělo být nastavení další pomoci Ukrajině při ochraně a záchraně jejího kulturního dědictví během současné ruské invaze, včetně vytvoření ICOM RED LIST – tedy seznamu kulturních statků ztracených ve válečném konfliktu nebo jinak ohrožených. 

Na pravidelných Red Listech spolupracuje ICOM od roku 2000 s policejními odborníky z celého světa, Interpolem nebo např. s UNESCO.

Poprvé v dějinách ICOM se pražská Generální konference 2022 bude konat v novém hybridním formátu. Virtuální konferenční platforma gCon umožní plnohodnotný vzdálený přístup k odbornému programu i účastníkům, kteří do Prahy nedorazí osobně. 

Mezinárodní rada muzeí tak naplňuje jeden ze svých principů, tedy otevřenost a participaci pro všechny. 

Současně budou na Mezinárodním muzejním veletrhu firmy a muzea prezentovat své nejnovější inovace a řešení určená pro muzejní a kulturní odvětví.

“Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!”

 

Kontakt:
Filip Petlička

Vnější vztahy a komunikace
ICOM Prague 2022
T: +420 731 110 984
E: petlicka@icom-czechia.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.