Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy

14.02.2019 11:02|příspěvkové organizace

Institut slavistiky Lipské univerzity organizuje společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a s Univerzitou Karlovou v Praze konferenci na téma „Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“ (14. až 18. 02. 2019), která je věnována dvěma mezinárodně nejznámějším českým literátům druhé poloviny dvacátého století.

 

Konference si klade za cíl prozkoumat z různých perspektiv formy, okolnosti a důvody mimořádné slávy Hrabala a Kundery. Návrh uspořádat konferenci o těchto autorech vyvolal obrovský ohlas jak v německé, tak v české a mezinárodní bohemistické scéně. Očekává se zhruba 40 účastníků a účastnic z Německa, České Republiky a dalších zemí, které se vyjádří z různých úhlů pohledu k poetice Hrabala a Kundery. K tomu patří znázornění historie východostřední Evropy, mediální konstrukce autorských profilů, evropské literární dědictví, utváření literárních žánrů, zacházení s ironií a způsoby smíchu, zájem o reprezentaci všedního dne.

Milan Kundera a Bohumil Hrabal

Kontakt:
PhDr. Soňa Šinclová
T:
732 517 293
E: sinclova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.