Nastavení cookies

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb bez zřizovatele budou mít zastropovány ceny energií stejně jako kulturní instituce zřizované státem

02.11.2022 13:41|ministerstvo

Vláda dnes schválila změnu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

 

Tím, že bylo vyhověno požadavku Ministerstva kultury, budou mít i ti poskytovatelé veřejných kulturních služeb, kteří nemají zřizovatele (divadla, muzea, galerie a jiné kulturní instituce, provozovatelé filmových, hudebních či divadelních festivalů, hudební tělesa aj.) z hlediska zastropování cen elektřiny a plynu stejné podmínky, jako kulturní instituce zřizované státem, kraji a obcemi (příspěvkovým organizacím). 

Jsem velmi rád, že se to podařilo, jedná se o nižší desítky poskytovatelů kulturních služeb a v dnešní nelehké situaci je to pro ně velká pomoc a podpora,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.


 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.