Podzim s výstavou Zkušenost exilu

11.09.2017 15:49|příspěvkové organizace

Do 29. října 2017 potrvá v letohrádku Hvězda výstava Zkušenost exilu / Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. 

 

V září a říjnu bude pro zájemce připravena celá řada akcí v rámci bohatého doprovodného programu: komentované prohlídky, tematické vycházky, hudebně-divadelní představení a tematické večery.

Komentované prohlídky výstavy v českém jazyce se budou konat 27. září od 16.00 a 24. října od 17.00 hod. Zahraniční zájemce jistě potěší možnost prohlédnout si výstavu s kurátorským komentářem v angličtině (5. 10. od 17.00) nebo v ruštině (7. 10. od 15.00). Tematická vycházka Olšany – nekropole ruské emigrace se uskuteční 23. září od 14.30 na Olšanských hřbitovech s historičkou Anastazii Kopřivovou. Historik umění Jakub Hauser představí pražské čtvrti Dejvice a Bubeneč dne 30. září od 14.30 v rámci vycházky Po stopách ruské exilové komunity v Dejvicích a Bubenči.

Dne 9. října od 20.00 se v pražském Divadle Archa v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu uskuteční performance Roses ukrajinského seskupení Dakh Daughters Band. V Malé vile Památníku národního písemnictví (Pelléova 20, Praha 6) se budou konat tři tematické večery: beseda o Domě ruského exilu A. Solženicyna 14. září v 18.00; prezentace a křest knihy o běloruské emigraci z nakladatelství Karolinum 12. října v 18.00; přednáška o ruské exilové výtvarné scéně 17. října od 18.00. Do 30. září 2017 je možné přihlásit texty do literární soutěže na téma Inspirace odlišností: moje setkání s jinou kulturou.

Další informace a doprovodný program 
 

Kontakt:
Mgr. Romana Štorková Maliti
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
T: +420 273 132 553
M: +420 778 486 793
E: storkova@pamatnik-np.cz
W: pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | facebook

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.