Nastavení cookies

Podpora překladu české literatury je letos rekordní

28.06.2016 12:10|ministerstvo

Ministerstvo kultury letos podpořilo rekordní počet překladů české literatury do cizích jazyků. Přeloženo bylo celkem 135 titulů za sumu, přesahující šest milionů korun. Oproti roku 2014 vzrostl objem finančních prostředků stoprocentně a počet podpořených titulů dokonce o více než sto dvacet procent.

 

Pro srovnání: v roce 2015 bylo přeloženo 83 titulů ve finančním objemu čtyř milionů korun, v roce 2014 pak 59 titulů s náklady tří milionů korun.

Jde o náš velký úspěch, protože ročně vychází po celém světě v překladu celkem zhruba dvě stě titulů české literatury,“ uvedla náměstkyně ministra pro živé umění Kateřina Kalistová. Literární agent Edgar de Bruin, který zastupuje v zahraničí takové spisovatele, jakými jsou například Patrik Ouředník, Jáchym Topol či Emil Hakl, dodal: „Co se týká podpory překladu národní literatury, je Česká republika aktuálně na špičce v porovnání s podobnými zeměmi, jakými jsou Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko či Srbsko. A to jak v celkovém objemu vynaložených peněz, tak v počtu podpořených titulů.

Dotační program funguje při ministerstvu kultury od roku 1998. Od letošního roku je uzávěrka programu dvakrát ročně - k 15. květnu a 15. listopadu. Podpořeno bylo dosud na osm set knižních titulů, převážně nové české literatury po roce 1989; nezapomnělo se ale ani na knihy klasiků typu Karla Čapka, Vladislava Vančury nebo Ladislava Klímy.

Na podzim odstartuje v Brně cestu po vybraných českých a moravských metropolích tematická výstava, která poputuje příští dva roky po univerzitních knihovnách, mj. v Českých Budějovicích, Olomouci či Ústí nad Labem. Expozice představí českou literaturu jak výběrem několika stovek titulů z posledních let, podpořených v rámci programu Ministerstva kultury, tak i průvodním katalogem a doprovodnými akcemi. Půjde zejména o diskuse se zahraničními bohemisty, překladateli, literárními historiky, knižními grafiky či literárními agenty. Výstavu organizuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně; kurátorkou výstavy je Kateřina Tučková.

    

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.