Nastavení cookies

Podmínky vývozu Slovanské epopeje Alfonse Muchy do Japonska

17.02.2017 14:43|ministerstvo

Vzhledem k množícím se zavádějícím informacím o podmínkách vývozu Slovanské epopeje do Asie podává MK následující vyjádření.

 

Ministerstvo kultury povolilo vývoz Slovanské epopeje pouze do Japonska s tím, že po skončení výstavy bude epopej vrácena zpět na naše území. O dalším vývozu Ministerstvo kultury nerozhodovalo, neboť dosud nejsou známy podmínky jejího případného vystavení v jiných zemích. V Japonsku, kde je Alfons Mucha velmi oblíben a jeho díla tam již byla vystavována mnohokrát, budou pro vystavení Slovanské epopeje vytvořeny zcela standardní mezinárodně uznávané podmínky, které její existenci nikterak neohrožují. Výstava bude rovněž nejvýznamnější události Roku české kultury v Japonsku, kde bude současně prezentováno mnoho dalšího z našich kulturních dějin.

Ministerstvo kultury si v rozhodování o možnosti vývozu Slovanské epopeje vyžádalo vyjádření nezávislého restaurátora. Jeho úkolem bylo ověřit aktuální stav epopeje v aktuálních podmínkách Veletržního paláce, nikoli posuzovat možné ohrožení epopeje v případě, že bude vystavována ve zcela nestandardních klimatických a jiných podmínkách. Rovněž nebylo jeho úkolem vyjadřovat se k tomu, zda má být epopej do Japonska zapůjčena, či nikoli. Toto rozhodnutí přísluší pouze Ministerstvu kultury. V současné době je zcela běžné, že mezinárodně uznávané instituce jsou schopny připravit ve výstavních prostorách takové klimatické podmínky, které zcela odpovídají podmínkám místa, odkud byla díla vypůjčena (teplota, vlhkost, světlo). Tato skutečnost se vždy předem ověřuje a je poté zakotvena ve výpůjčních smlouvách. Ministerstvo kultury tedy nepožadovalo od Galerie hlavního města Prahy žádné další restaurátorské průzkumy, neboť smluvně byly zajištěny takové podmínky, které odpovídají podmínkám vystavení Slovanské epopeje ve Veletržním paláci v Praze.

Šíření hysterie v této věci tedy nemá žádný opodstatněný základ.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.