Plachetnice Niké a její osudy - výstava Národního technického muzea od 6. září do 31. prosince 2017

05.09.2017 15:38|příspěvkové organizace

V dopravní hale vystavilo Národní technické muzeum jeden z pokladů své lodní sbírky, jachtu Niké, kterou postavil slavný český mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul svět.

 

Jednalo se o mimořádný sportovní i cestovatelský úspěch. Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu kolem světa zdolala, a Richard Konkolski první Čech, který ji samostatně uskutečnil. Výstavu doprovází projekce dokumentárních filmů. 

Ředitel muzea Dopravy NTM Arnošt Nezmeškal k výstavě uvádí: „Plachetnice Niké vypráví v této výstavě nejen příběh svého vzniku a dobrodružných plaveb kolem světa. Možná ještě zajímavější je totiž ukázka odhodlání a nezdolné vůle jejího tvůrce, který byl nucen k uskutečnění svých mořeplaveckých snů si nejen sám postavit loď, ale též vybojovat mnoho bitev s úřady, aby mohl své tužby naplnit. Díky tomu byl postaven před rozhodnutí vzdát se svých snů, nebo opustit svou milovanou rodnou zem. Zvolil nakonec emigraci, ale zůstal vlastencem a vždy plul pod československou vlajkou.

Niké postavil Richard Konkolski v panelovém bytě v Bohumíně v roce 1968. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. V červnu 1972 Niké vystartovala v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik – OSTAR 72. Z cíle pokračoval Konkolski v sólo plavbě kolem světa. Dobrodružná plavba byla úspěšně ukončena 11. července 1975. Tehdy šlo o druhou nejmenší loď historie, která úspěšně obeplula svět. V roce 1976 se Richard Konkolski s Niké zúčastnil dalšího ročníku závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik OSTAR 76. Pro další plavby si pak postavil již dokonalejší loď pojmenovanou Niké II. a aby mohl dále závodit, zvolil emigraci. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR mohlo Národní technické muzeum v roce 2004 loď zakoupit do sbírek.

 

Kontakt:
Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
​Kostelní 42, 170 00, Praha 7
M: +420 774 426 828
E: adam.dusek@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.